• Shopping cart is empty.

Få en pris nu - ring 22 93 81 82

Tips og tricks

Afgift på brænde

Thursday, August 29, 2013
OBS- April 2014!
Brændeafgiften blev aldrig vedtaget, men vi har  beholdt artiklen om brændeafgift


Fritaget for den ny forsyningssikkerhedsafgift er visse typer af sankebrænde, havetræer, juletræer, halm til eget forbrug og lignende. Altså du må gerne fyre med de træer som Mikkelstræfældning kommer hjem i din have og fælder - Kontakt mig nu for at få et tilbud på træfældning i Vanløse - og benyt dig af at få håndværkerfradrag for træfældning

Hvad er at sanke brænde?

  • At sanke brænde som betyder selv at indsamle brænde der ligger løst i skovbunden - læs mere om sankebrænde hos Naturstyrelsen
  • I udspillet til lovforslaget om den nye forsyningssikkerhedsafgift står der, at sankning af træ nu også omfatter, at der ikke må ske ”beskæring eller fældning af træer i forbindelse med sankningen”. 

  • De nye stramninger der er på vej beskriver at det ikke er sankning hvis:
  • Brændet foreligger ikke stablet eller forarbejdet til ovnklart brænde.
  • Køber benytter ikke erhvervsmæssig bistand ved indsamlingen af brænde.
  • Der udstedes faktura med køberens navn og adresse ved hvert køb.

Det er sælgers ansvar at afgiften afregnes.

Hvor meget stiger brænde pga. den nye afgift?

Ifølge Politikken.dk vil brænde fra næste år vil en kubikmeter brænde til brændeovnen koste 100 kroner mere end i dag. Det vil i realiteten betyde, at prisen på brænde til brændeovn vil blive 33 procent højere end i dag, hvis man går ud fra, at en kubikmeter brænde i dag koster 900 kroner. Kilde: Politikken

Beregninger fremlagt i en pressemeddelse fra Dansk Skovforening viser at priserne stiger på forskellige brændetyper, når forsyningssikkerhedsafgiften er fuldt indfaset i 2020, så meget:

  • Bøgebrænde leveret ved skovvej i 2,7 m længde stiger cirka 80 procent (fra 346 til 621 kr. pr. rummeter).
  • Gran- og fyrrebrænde leveret ved skovvej i uspecificerede længder stiger cirka 100 procent (fra 230 til 456 kr. pr. rummeter).
  • Sankebrænde af bøg, hvor køberen fælder træerne (selvskovning) stiger cirka 140 procent (fra 196 til 471 kr. pr. rummeter). 

Kilde: Pressemeddelse fra  Dansk Skovforening - Prisen går amok på brænde fra skoven

Forsyningssikkerhedsafgiften - den nye foreslåede afgift på alle brændsler til rumvarme. 

Det betyder at det brænde du køber fremover vil være pålagt en afgift, hvis det forslag der er pt. er i høring gennemføres. Lovforslaget ventes fremsat i Folketinget i efteråret 2013. og kan træde i kraft 1. januar 2014.

Høringsforslag on brændeafgift

Offentlig høring over Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samt resumé og notat om beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften.

Læs høringsforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften her